ZAPISY


Liczba miejsc w poszczególnych grupach wiekowych jest ograniczona. 
Zainteresowanych rodziców prosze o kontakt telefoniczny

                                                                           
Kontakt telefoniczny 795 252 660      

 

Karty zgłoszenia dziecka do pobrania w siedzibie Przedszkola przy ul. Szpitalnej 1
od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00-15.00. lub
tutaj.

 

Według Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14.12.2016,  dzieci 6 letnie objęte są obowiązkiem realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego. Jego realizacja może mieć miejsce w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym

i obowiązek ten dzieci mogą realizować w naszej placówce.

 • Roczne przygotowanie przedszkolne w ramach 5 godzin realizacji podstawy programowej odbywać się będzie
  w godzinach od 8.00 do 13.00.
  Koszt pobytu dziecka w ramach tych godzin to 25% opłaty stałej za przedszkole, która zawiera między innymi ofertę zajęć dodatkowych.
 • Dla rodziców - opiekunów dzieci pięcioletnich zainteresowanych naszą ofertą proponujemy możliwość skorzystania z przedłużenia pobytu dziecka w przedszkolu. Przy zadeklarowaniu czasu pobytu np. o :
  1 godzinę dłużej każdego dnia przez okres miesiąca opłata wynosi 60 zł, za 2 godziny 120 zł, 3 godziny 180 zł.
 • Możliwość pobytu dziecka (dotyczy grupy O) bez abonamentu wyżywienia.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości zapraszamy do naszej placówki lub prosimy o kontakt telefoniczny.                                         

Zajęcia dydaktyczne w przedszkolu obejmują:

 • zajęcia przyrodnicze i doświadczalne
 • zajęcia pobudzające wyobraźnię i wyzwalające aktywność twórczą
 • zajęcia plastyczno-konstrukcyjne
 • zajęcia umuzykalniające
 • zajęcia przygotowujące do nauki czytania i pisania
 • zajęcia rozwijające pojęcia matematyczne
 • zajęcia ruchowe i gimnastyczne
 • gry i zabawy w terenie
 • poznanie oraz integracja ze środowiskiem

Ponadto w ramach opłaty stałej dzieci korzystają dodatkowo z zajęć:

 •  języka angielskiego,
 •  zajęć korekcyjnych,
 •  umuzykalniająco - rytmiczne,
 •  gimnastyki ogólnorozwojowej,
 •  zajęć logopedycznych,
 •  zajęcia religii.

W trakcie pobytu za dodatkową opłatą dzieci otrzymują trzy posiłki: I i II śniadanie oraz obiad.

 

 

Copyright (c) Jedyneczka 2016. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com